A Kategorija

A – motocikli sa ili bez bočne prikolice i motorna vozila na tri kotača snage veće od 35 kW; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršene 23 godina i 6 mjesseci života ili 19 godina i 6 mjeseci uz posjedovanje vozačke dozvole A2 kategorije.