A2 Kategorija

A2 – motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 17 godina i 6 mjesseci života.