C Kategorija

C – motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 20 godina i 6 mjeseci života ili 17 godina i 6 mjeseci, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije (stručnu spremu za zanimanje Vozač motornog vozila).