Kategorije

Biraj za sebe najbolje – biraj autoškolu Donat

Odgovornost u prometu je iznimno važna, izaberi autoškolu Donat jer iz naše autoškole izlaze vozači koji su odgovorni za sebe i ostale sudionike u prometu.

AM kategorija

AM – mopedi i motokultivatori; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 14 godina i 6 mjeseci života.

A1 kategorija

A1 – motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,1 kW/kg i motorna vozila na tri kotača do 15 kW; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 15 godina i 6 mjeseci života.

A2 Kategorija

A2 – motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 17 godina i 6 mjesseci života.

A Kategorija

A – motocikli sa ili bez bočne prikolice i motorna vozila na tri kotača snage veće od 35 kW; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršene 23 godina i 6 mjesseci života ili 19 godina i 6 mjeseci uz posjedovanje vozačke dozvole A2 kategorije.

B Kategorija

B – motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 17 godina i 6 mjeseci života

C1 Kategorija

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače C1 kategorije vozila.
U osposobljavanje kandidata za vozače C1 kategorije vozila možete se uključiti ako:

1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C1 kategorije od nadležne zdravstvene ustanove

2. posjedujete vozačku dozvolu B kategorije

3. možete samostalno rješavati ispitne testove

1. OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen najmanji fond sati koje kandidat za vozača C1 kategorije vozila treba realizirati je 10 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 10 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom.

Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozača vozila iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalaze se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“ broj: 124/12.,129/12., 146/12., 151/13. i 160/13.) vidi odjeljak Propisi i upute.

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.  Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom izvodi se individualno, najdulje 2 nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili noću. Osposobljavanje iz ovog nastavnog predmeta se izvodi na prometnom vježbalištu i na javnoj cesti.
Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača C1 kategorije vozila i knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.

Nastava u pravilu traje 10 nastavnih sati, a može trajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

Kandidat  za vozača koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije ili vrste vozila  nije dužan polagati ispit iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

2. PRIJAVA KANDIDATA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji.
Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može se prijaviti putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa ili web-stranice ili podnošenjem popunjene prijavnice ovlaštenoj stručnoj organizaciji osobno ili putem elektroničke pošte (e-mail ili korištenje web-adrese).
Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača.

3. VOZAČKI ISPIT

Kandidat za vozača C1 kategorije dužan je nakon završenog osposobljavanja polagati vozački ispit iz nastavnog predmeta Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Upravljanje vozilom.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača.

C Kategorija

C – motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 20 godina i 6 mjeseci života ili 17 godina i 6 mjeseci, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije (stručnu spremu za zanimanje Vozač motornog vozila).

CE Kategorija

CE – skupine vozila koje se sastoje od vučnoga vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 20 godina i 6 mjeseci života ili 17 godina i 6 mjeseci i ukoliko vozač posjeduje C kategoriju, te početne kvalifikacije (stručnu spremu za zanimanje vozač motornog vozila).